سه شنبه, 30 مهر 1398  
■ برگزارکنندگان

آدرس دبیرخانه : زنجان-بلوار دانشگاه- دانشگاه زنجان- دانشکده علوم- گروه آمار- دبیرخانه سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن

شماره همراه : 09923306032

شماره تماس : 02433054042

زمان برگزاری : 1 و 2 آبان ماه 1398

آخرین مهلت ارسال مقاله : 26 شهریور ماه 1398